Catalan English French German Spanish

El senyor Antoni Boner ha estat nomenat doctor honoris causa per el Consell de Govern de la UIB el passat dijous 12 de Maig. La proposta fou realitzada per el  Departament de Filosofia i Treball Social, a petició del Grup de Recerca sobre Pensament Científic i Filosòfic Modern i Contemporani, del qual formen part la majoria dels membres del GIHS. A la proposta s’hi adherí el Departament de Filologia Catalana i Lingüística General.

Antoni Boner (Nova York, 1928) és escriptor, estudiós i divulgador de l’obra de Ramon Llull. Les seves Selected Works of Ramon Llull (1232-1316), que es publicaren  l’any 1985, suposaren un abans i un després en l’estudi de l’obra de Ramon Llull.  Bonner ha obtingut nombroses distincions al llarg de la seva vida que reconeixien els seus mèrits en l’àmbit de la cultura catalana. A més Antoni Bonner és musicòleg, naturalista i fundador del GOB.

Més informació aquí.