Catalan English French German Spanish

S'ha publicat recentment el llibre Historia de la Biblioteca de la Universidad de Mallorca (1767-1829) escrit per María Ángeles Longás Lacasa i editat per la Universidad Carlos III de Madrid dins de la sèrie de monografies Historia de las Universidades. Aquest llibre és resultat de la seva tesi doctoral defensada l'any passat a la UIB i dirigida per el Dr. Sebastià Serra.

Clicant la imatge es pot descarregar el llibre en pdf.

Història Biblioteca Universitat de Mallorca