Catalan English French German Spanish

En els darrers mesos de 2014 s'han publicat els següents treballs que abarquen temes tant diferents com la construcció de l'urologia com disciplina mèdica a Mallorca, les pràctiques sanitàries a Mallorca per part de l'administració local, els llibres darwinistes de la biblioteca Balear i la relació del capellà Miquel Saurina (1847-1906) amb l'ensenyament i la divulgació de l'astronomia. Clicant damunt del títol podreu llegir l'article corresponent.

       Versió en anglès

       - Jaume Mercant amb Maria Dolors Carmona "La Farmàcia Monàstica de la Cartoixa de Valldemossa", ISBN 9788494344213, Ed. Rosa Capllonch, Impr. Bahía Gráfica.

       PORTADA (Català - Castellà - Anglès - Alemany)

      - Jaume Mercant "Cinegética y filatelia. La caza menor vista a través de la filatelia", ISBN 9788494267925, Ed. Rapitbook, Impresrapid.

       PORTADA

       Monogràfic:  Ciudades, Salud y Alimentación en España (S.S. XIX - XX)

      Monogràfic: Miscel·lània Josep Miquel Vidal Hernández /2

 L'article prové de la comunicació presentada a la V Jornada d'Astronomia i Meteorologia, Vic, 5 d'Octubre de 2013.