Catalan English French German Spanish

Palma, Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears (COMIB), 26 de Maig de  2014

L'aportació de Descartes al coneixement humà no cap reduir-lo únicament  a l'àmbit de la filosofia, sinó també en el de la ciència i, en particular en el de la medicina. Per aquesta raó un estudi sobre l'obra de Descartes sols pot ésser realitzat des de una perspectiva interdisciplinària  que  uneixi  el treball  de diversos investigadors des de perspectives diferents. En conseqüència, l'objectiu comú que persegueixen els grups d'investigació de la UIB d' Història de Ciències de la Salut (GIHS-IUNICS) i d'Història de la Filosofia Medieval i Moderna,  junt amb la Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica amb la col·laboració del Patronat Científic del Col·legi  Oficial de Metges de les Balears és donar un primer impuls a la constitució d'una Xarxa Internacional d'Investigació sobre Descartes i la Ciència que agrupi els recursos d'investigació que puguin generar-se  per explorar un tema d'interès tant per filòsofs, com per  historiadors de les ciències o simplement humanistes. 

Més informació:

Organitzen:
  • GIHS (Grup d’Investigació d’Història de la Salut de les Illes Balears)
  • GRFMM (Grup de Recerca sobre Filosofia Medieval i Moderna)
  • SCHCT (Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica)

Col·labora:

  • Patronat Científic del Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears (COMIB)